Kven er eg, kven er du, – kva vert vi i lag ?

Ei innføring i Jungiansk typologi, der vi ser på generelle ulikskapar mellom mennesketypar, og korleis desse fungerer i jobb og samarbeid.

Humørbonden er sertifisert til å kjøre opplæring i JTI-konseptet, og kan også levere personlighetstestar for individuell gjennomføring og coaching.

Gjennom ulike pedagogiske – og Humørbondologiske – grep, får vi belyst verdien av ulikskap.

«Ulikskap er ikkje feil, berre forskjellig», vert det sagt.

Samstundes vert det sett søkjelys på å vise at det er ulike ting som motiverer ulike personar, og at det er viktig å forstå desse mekanismane for å utnytte dei samla ressursane i ei gruppe best mulig.

Kurset vert tilpassa «i lengde, bredde og djupne» etter forsamlinga og tid til disposisjon

 

teamkompasset