”Vi har alt – men det er også alt vi har”

Humørbonden fortel om kva som fører oss inn i tidsklemma, og kva som skal til for å kome ut att derifrå.

Sjølv om han verken er prest eller psykolog, så har han interessante erfaringar og observasjonar frå vår eigen kvardag til å dele med forsamlinga.