Når tida står stille

posted in: Ettertanke | 0

Eg er usedvanleg heldig med mitt arbeidsmiljø.  Kjekke og dyktige folk rundt meg. Liten risiko for skade. Ikkje fare for ran og vald. Arbeidsoppgåver som eg likar og meistrar.  Tidvise utfordringar for min kreativitet og innsatsvilje. Av og til  medfører … Continued