Sidan 2004 har Humørbonden arbeidd aktivt med  oppmuntringssaka i Noreg.  I dette foredraget delar han frå si erfaring og synspunkt ut frå dette arbeidet, og peikar på utfordringar og muligheter som fins.

Dette er eit blikk inn i ei annleis og spanande verd… eller er det kanskje heller ei bevisstgjering av gamal kunnskap som vi praktiserer alt for lite i kvardagen?